Man ska välja sina strider!

Jordbruksverket har definitivt valt att förklara krig mot den samlade vetenskapen på SLU inom djurskyddsområdet, det organiserade djurskyddet, konsumenterna, länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Veterinärförbundet och i stället försvara grisproducenterna. Jordbruksverket säger sig känna trygghet i beslutet om sänkt avvänjningsålder för smågrisar. Man måste kunna lita på grisproducenterna säger man. Alla kända argument upprepas – beslutet bygger på en bred studie, vi har helt andra grisar i dag än för tio år sedan, tidigare avvänjning bygger på ett antal villkor, som måste vara uppfyllda. Jag och många med mig har kommenterat dessa tidigare. Jag rekommenderar läsning av Djurskyddet Sveriges JO-anmälan www.djurskyddet.se.

Att man har kört över en majoritet av remissinstanserna vill man inte kännas vid. Dessa är vilseledda – av djurskyddet? Det senaste inlägget i frågan kom i Debatt Göteborgsposten 5 oktober. ”Djurskyddslagstiftningen ska bygga på vetenskaplig grund, där sådan finns. Det tycks forskare, näring och politiker vara överens om. Likväl väljer Jordbruksverket att bortse från remissvar som belyser föreskriftsförslag från vetenskapligt håll.” skriver tio tunga djurskyddsforskare från SLU. Och det är inte vilka forskare som helst, utan verkligen en elit såväl nationellt som internationellt.
Forskarna uppmanar Jordbruksverket:
• att dra tillbaka förslagen till nya föreskrifter för lantbruksdjur respektive häst,
• att använda den tillgängliga forskning som finns i arbetet kring djurskyddsföreskrifterna,
• att ta hänsyn till remissinstansernas kritik och synpunkter, liksom till synpunkter från det kommande av regeringen beslutade vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor.
Endast på detta sätt kan det säkerställas att föreskrifterna har förankring i forskning och demokratiska processer”.

Var finns den svenska consensus-modellen, där man sätter sig ned tillsammans och ser om man kan hitta en vettig kompromiss? Att man tar upp frågan på Dialoggruppens möte den 27 september är för sent – alldeles för sent och sättet man tar upp frågan på är fel (läs min tidigare blogg). Vem eller vilka tjänar på att Jordbruksverket trots detta driver igenom en föreskriftsändring? Inte är det Jordbruksverket, som tjänar på kriget. Man har allvarligt tappat i förtroende genom sitt agerande. Två JO-anmälningar säger en del. Blir grisproducenterna vinnare? Ja det skulle man tro, men risken är uppenbar att man genom sitt agerande tappat i trovärdighet på marknaden och hos medvetna konsumenter. Detaljhandeln varnar för att urvattna svenska mervärden. Kommer grisarna vinna på beslutet? Grisföretagarnas studie tyder inte på det, men det är ju det vi inte vet. Det mesta tyder på att smågrisarna är förlorarna. Föreningen Vi Konsumenter tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige tar upp frågan kring vilket kött vi ska välja på ett seminarium på KSLA den 14 november www.vikonsumenter.org.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.