Har vi hjälpt Sveriges grisar?

Var det värt en heldag från kl 06.00 till kl 22.00 för att ha ett snack med GD för Jordbruksverket Leif Denneberg i en och en halv timme? Med det stora engagemang som svenska konsumenter känner för hur djuren, som ger oss våra livsmedel hålls och hanteras, kändes det ändå rätt att representera detta genom Vi Konsumenter. Jag vill rikta ett tack till Leif, som tog emot oss. Vi som pratade med Leif var Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, Linda Björklund, Djurens Rätt, Bo Algers, Compassion in World Farming och jag från Vi Konsumenter. Närmare 60 000 namnunderskrifter överlämnades från Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige, som vill att Jordbruksverket drar tillbaka sitt förslag att sänka avvänjningsåldern för smågrisar i avvaktan på det vetenskapliga rådet. Nej, Jordbruksverket är inte berett att backa och dra tillbaka sitt förslag. Man gick snabbt ut med ett pressmeddelande om att man inte vill sänka djurskyddet, utan bara sänka avvänjningsåldern några dagar. Det är en sanning med modifikation. Vi är oeniga med Jordbruksverket om förslaget att tillåta att 10 % av smågrisarna kan avvänjas vid tre veckors ålder med de risker de medför. Vi anser att djurskyddslagen utgår från att varje djur ska respekteras, medan verket accepterar grupptänkande. Vi är också oeniga med Jordbruksverket om att experterna som granskade Grisföretagarnas pilotprojekt har godkänt Jordbruksverkets förslag till föreskriftsändring. Det stämmer inte med Stefan Gunnarssons och Per Wallgrens debattartikel i Land, forskarnas debattartikel i Göteborgsposten och Stefan Gunnarssons uttalande på mötet i den s k dialoggruppen den 27 september.

Jag kritiserade framför allt Jordbruksverkets hantering, vilket jag skrivit om tidigare d v s bristen på dialog, för kort remisstid och bristen på respekt för remissinstanserna. Så här skrev Jordbruksverket den 19 april i samband med att förslaget till reviderade djurskyddsföreskrifter skickades ut på remiss: ”Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda instanser. De synpunkter som lämnas in till verket kommer tas med i den fortsatta beredningen av ärendet. Planen är att föreskrifterna ska träda i kraft i slutet av 2017.” Så här ett halvår senare känns kommentaren nästan ironisk. Konsumenterna fanns inte med på remisslistan och det är Jordbruksverkets bristande lyhördhet för en majoritet av remissinstansernas invändningar, som bl a är skälet till JO-anmälan.

Det var en lång resa för mig- först ut till Hemmesta ute på Värmdö med bil för att lämna hunden kl 8, parkera bilen i Grisslinge, buss till Cityterminalen, Snälltåget 09.35 till Nässjö, Jönköping, möte på Jordbruksverket kl 14 – 15.30, tåg 16.05 från Jönköping till Stockholm (träffar My Sahlman, LRF i Nässjö), T-bana från Centralen till Slussen, buss till Grisslinge, hämta bilen och hunden i Hemmesta och hemma på Östermalmsgatan kl 22. Pust, bil- buss – tåg – tunnelbana, men kommunikationerna fungerade.

Var det värt det? Ja, jag tror på samtalet – att sätta sig vid ett bord och ge och ta. Det var ju det vi vill ha till stånd, fast tidigare. Det var bra att vi fick framföra våra synpunkter och Leif fick möjlighet att kommentera. Vi fick också en del annan information av värde. Man har talat om ad hoc- grupper på Jordbruksverket för särskilda projekt. Tänk till på det Jordbruksverket!

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.