Drevet går!?

Jordbruksverkets nya regler för avvänjning av smågrisar blev en huvudnyhet i torsdags på SVT:s Rapport och Aktuellt. Camilla Björkbom, Djurens Rätt, framför den massiva kritiken över förslaget och inte minst Jordbruksverkets oacceptabla process. Bo Algers debattartikel finns i Land Lantbruk 8 december: ”Utan tvivel är du inte klok Bucht”, som fram för allt ifrågasätter varför Bucht inte respekterar SLU:s forskning och kompetens. I nästa vecka kommer SLU presentera det vetenskapliga rådet för djurskydd. Det råd som skulle vägleda Jordbruksverket i deras beslut om ändringar i djurskyddsregelverket. På Facebook finns en livlig debatt och ett starkt ifrågasättande av rätten av avvänja smågrisarna tidigare än idag vid 28 dagar. Inlägg i debatten ifrågasätter det dubbla budskapet från lantbruksnäringen (se tidigare blogg). I Lantbruksnytt.com berättar jag varför vi är så besvikna över Jordbruksverkets hantering. Varför kunde inte Jordbruksverket backa och ta den nödvändiga dialogen med andra än grisbranschen? Varför kunde man inte hamna på kompromiss som inte var så provocerande. Henrik Schyfferts TV-serie ”Köttet lustar” lyfter frågan kring vår relation till djur och kött. Vecka 50 kommer förhoppningsvis Svenska Dagbladet www.svd.se publicera en debattartikel med rubriken: ”Jordbruksverket urholkar förtroendet för svensk mat”. Bakom artikeln står den samlade konsument – och djurskyddsrörelsen, som anser att Jordbruksverket feltolkar den nationella livsmedelsstrategin och hänvisar till bristande hantering och bristande respekt för forskare, djurskydd och konsumenter. Ingemar Olsson ordförande för Grisföretagarna är nöjd med gehör från politiker och myndigheter. Men precis som jag sagt, sviktar förtroendet för myndigheten och ansvarig politiker, så sviktar också förtroendet för svensk mat.

Visst vi närmar oss jul och då finns det alltid ett ökat intresse från media kring framför allt skinka och griskött. Erfarenhetsmässigt brukar detta inte påverka julskinkeförsäljningen, men nu vete f´n. Svenskt Kött försöker krampaktigt tala om att svenska grisar har det bra. Och visst är det så! Så varför riskera detta förtroende med en ändring som bara kan tillämpas av ett fåtal uppfödare. Det kanske ger fler smågrisar per sugga och år, men det tillkommer kostnader som ökat smittskydd, annat foder och inte minst deltagande i en hälsokontroll (där det inte finns ett godkänt program). Jag har en annan fundering kring tillämpningen. Hur stora grupper av suggor grisar samtidigt? Det verkar ju som om man har ganska stor spridning i ålder på kullarna. Varför måste vi acceptera att 10 % av smågrisarna i en grisningsomgång kan avvänjas vid tre veckor. Så här säger Gunnar Palmqvist, Jordbruksverket: ”Först och främst vill jag tydliggöra att det inte kommer att vara generellt tillåtet att avvänja smågrisar vid 21 dagars ålder, utan endast 10 % av smågrisarna i samma grisningsomgång får vara yngre än 26 dagar. Det kommer sannolikt att innebära att någon eller några kullar i grisningsgruppen kommer att kunna vara 21 dagar gamla när de avvänjs. Enligt våra beräkningar kommer den genomsnittliga avvänjningsåldern i grisningsgruppen att ligga på ca 28 dagar”. Jordbruksverket har bedömt att en fjärdedel av Sveriges smågrisuppfödare d v s 30- 40 % av smågrisarna skulle omfattas av undantaget. Gunnar Johansson, Gård – och Djurhälsan bedömer att det bara är 5 – 10 %. Därmed faller ännu ett av Jordbruksverkets argument d v s det blir bara marginellt ökad produktion.

3 kommentarer

 1. Louise Ungerth
  Publicerad 10 december, 2017 at 15:05 | Permalink

  Gunnela, det är väl inte 10 procent av hela kullar som får avvänjas tidigare, utan 10 procent av smågrisarna i en och samma kull? Eller?

 2. Publicerad 10 december, 2017 at 21:21 | Permalink

  Du har rätt Louise! Slarvigt av mig och nu rättat

 3. catharina Berge
  Publicerad 11 december, 2017 at 22:43 | Permalink

  Hur många gårdar har SJV besökt utomlands som inte kämpar med avvänjningsdiare och använder antibiotika vid avvänjning. Holländarna har gått mot senare avvänjning för att minska antibiotikaberoende och SJV går mot mer industrialisering, mindre djurvälfärd och mer antibiotikaberoende. Vansinnigt! Jag jobbar med svingårdar i Europa och vet sanningen, man måste respektera djurens behov och anpassa system efter djuren, annars är inte systemen sunda. Jag trodde det var Sveriges princip

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.