Respektlöst LRF!

Jag har sällan blivit så ledsen, arg och besviken, som när jag läser Palle Borgströms, ordförande i LRF, debattinlägg i Land Lantbruk 17 december i frågan kring Jordbruksverkets nya djurskyddsregler för gris. Inlägget är respektlöst mot Sveriges främsta djurskyddsforskare och den samlade konsument- och djurskyddsrörelsen. För att inte tala om Livsmedelsverket, Sveriges Veterinärförbund och länsstyrelser. Debattinlägget innehåller dessutom rena sakfel. Jag trodde jag kunde lämna frågan kring Jordbruksverkets hantering av djurskyddsreglerna åt sidan för ett tag efter att konsument – och djurskyddsorganisationerna fått in sin debattartikel i SvD 11 december samt slutreplik den 15 december. Om Palle verkligen läst våra debattinlägg på Brännpunkt (www.vikonsumenter.org) hade han förstått att det inte finns någon svensk forskare/expert inom djurskydd som tillstyrker att ge möjlighet att avvänja smågrisar vid tre veckors ålder oberoende av tilläggskrav. Och vi har inte kritiserat näringen och vi är inte förändringsobenägna.

Experterna som granskade Grisföretagarnas pilotstudie har inte legitimerat Jordbruksverkets förslag till föreskrift, som det slutligen utformades. En av pilotstudiens granskare ställde sig bakom de 10 forskarnas debattinlägg i frågan i Göteborgsposten i oktober. Där skriver man: Förslaget devalverar svensk djurhållning. Jordbruksverket anger att remisshanteringen är den brukliga. Det ger anledning till oro – ska en orimligt kort remisstid vara praxis, liksom att ett grundligt kritiserat förslag skickas på teknisk runda till EU, och att en remissammanställning offentliggörs först när föreskrifterna beslutas? Det främjar inte tilliten, varken till myndighetens rutiner eller arbetets kvalitet. Jordbruksverket hävdar vidare att de har stort förtroende för den av näringen upplagda grisstudien – som utgör det enda underlaget för förslaget om sänkt lägsta avvänjningsålder för griskultingar. Eftersom de därmed avfärdar flera vetenskapliga och mer informativa studier står klart att de endast vill basera nya föreskrifter på underlag som stöder en på förhand bestämd idé” Ord men inga visor – eller hur?

Jag är övertygad om att det hade kunnat gå att hitta en bättre kompromiss om Jordbruksverket verkligen lyssnat till varningsklockorna. En något tidigare avvänjning av smågrisar kanske kunde ha accepterats. Vår kritik omfattar Jordbruksverkets tolkning av regeringens uppdrag, bristande samrådsförfarande, respektlös remisshantering och brist på vetenskapligt stöd för sina förslag till ändrade djurskyddsföreskrifter. Jordbruksverket har gått köttbranschen till mötes utan att respektera konsument- och djurskyddsintresset. Som slutkläm citerar jag vår slutreplik i SvD 15 december: Det är tillsammans vi bäst slår vakt om djurens välfärd och skapar de mervärden som är nödvändiga för att svensk produktion ska stärka sin konkurrenskraft. Tyvärr har Denneberg och Henriksson på Jordbruksverket missat det. Och då kan man ju exkludera såväl vad landets samlade djurskyddsforskare anser, vad myndigheter som Livsmedelsverket och en rad länsstyrelser tycker, vad veterinärförbundet för fram och åsikter från konsument- och djurskyddsorganisationerna. Det är främst det som vi känner enorm misstro mot!

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.