Så länge det finns goda människor i världen

”Så länge det finns goda människor i världen, så finns det hopp” så avslutade Birgitta Dahl sin söndagsintervju i P1. Ja, vi får bara hoppas att de är tillräckligt många för att få plats och makt i samhället. Stundtals fylls jag av mycket känsla och värme när jag ser den medkänsla och det engagemang som finns hos många i Sverige. De som ställde upp för flyktingarna som strömmade in i Sverige 2015. Som mötte med mat, stöd och vägledning på Centralen i Stockholm. Och de som fortsatt lägger tid och ork för att stödja och hjälpa. En eloge till LRF som satsar på att öppna för nyanlända att få praktikplatser i lantbruket. När Nordiska Motståndsrörelsen NMR ofredade i Almedalen, mobiliserades en kraftig manifestation med regnbågsflaggor. Det finns mängder med frivilliga och volontärer som ställer upp för hemlösa, förföljda kvinnor och barn m m.

Jag blev varm av att se de som stöttade de drabbade vid de stora skogsbränderna 2014 och i år. Engagemanget för bönderna efter sommarens torka och missväxt stärker tilltron till att det finns gott om goda människor. Frågan är om det finns tillräckligt med goda människor i riksdagen, för att fatta kloka beslut, som skapar förutsättningar för att vara goda och stödja och hjälpa, de som behöver hjälp och stöd. Om jag inte minns fel, finns statistik som visar att utvecklingen kring svensk välfärd går bakåt.

Vi som är födda på 40-talet har sett en fantastisk utveckling av ökad välfärd. Om detta berättade Birgitta Dahl. Jag fick inte daghemsplats förrän 1978, när Alexander var fyra år, men det gav mig ändå förutsättning att arbeta med det var jag var utbildad för. Vi får mycket för skattepengarna – Leif Östling! (tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv). Glöm inte att Sverige är ett av de länder i världen, som det är lättast att bli rik. Vi har gratis utbildning och kraftigt subventionerad sjukvård. Jämför USA!

Det kan i dessa sammanhang kännas lite fjuttigt att ställa upp för djuren, men empati för djur har ett samband med empati för människor. Det har dokumenterats i anslutning till Djurskyddet Sveriges utbildningsmaterial REDE. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik, ett värdegrundsmaterial anpassat till barn i förskola och skola. Man kunde mäta ökad förmåga till empati framför allt hos pojkar efter genomgången utbildning. Och stöd för djuren utesluter inte ett engagemang för behövande människor – snarare tvärtom.

En kommentar

 1. Göran Rudbäck
  Publicerad 1 oktober, 2018 at 5:38 | Permalink

  Vad utgör en god människa?
  Vem bestämmer vad som utgör en god människa?
  Varför ska en människa sträva efter att vara god?
  Om det vissa uppfattar att vara god, av andra uppfattas att vara ond, vad är då godhet?
  Är godhet eftersträvansvärt, eller är att inte vara ond mer eftersträvansvärt?

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.