Det är djuren och bönderna som får betala när förprövningen tas bort

I tre motioner till riksdagen föreslår C, SD och KD, med stöd av L och M att kravet på förprövning av djurstallar från djurskyddsynpunkt ska tas bort. Vilka insikter har dessa oppositionspartier för att förkasta ett av våra viktigaste instrument för att undvika djurskyddsproblem och skydda bonden mot felaktiga investeringar? Har man förstått syftet eller har man bara lyssnat på gnäll kring byråkrati och krångliga regelverk. Har man bevis för att lagstiftningen inte fungerar. Argumenten saknas. Har man tänkt på de signaler man skickar kring sitt partis satsningar på djurvälfärd – en fråga som har hög proritet bland medborgarna? Det finns mer i Miljö- och Jordbruksutskottets betänkande, som man kan rota i. Mer om detta senare.

Djurskyddsutredaren Eva Eriksson (L) tyckte det var viktigt att förebygga djurskyddsproblem genom att föreslå att förprövningen av ny – och ombyggnation av djurstallar skulle behållas. Propositionen för ny djurskyddslag innehöll också ett krav på detta, vilket stöddes av beslutet i riksdagen. Jordbruksverket ser över förprövningen för att utveckla den – inte avveckla. Detta deklarerades öppet av Jordbruksverket på min fråga på Djursskyddet Sveriges djurskyddskonferens den 5 april. ”Djuren ska ha det bra” sa alltid Eskil Erlandsson, som landsbygdsminister och även därefter när han exempelvis vid Centerstämman sa nej till att ta bort beteskravet för mjölkkor. Jag undrar om inte Eskil hade haft en annan uppfattning än Christina Yngwe, som nu är Centerns talesperson i jordbruksfrågor. Palle Borgström, LRF svarade mig på Twitter att LRF inte vill avveckla förprövningen, men har i samband med nya handlingsplaner för livsmedelstrategin framfört att se på möjligheter och konsekvenser av en avveckling. Varför ställer man frågan om man vill ha förprövningen kvar? Jag jämförde när LRF 1981 gjorde framställan till berörda myndigheter om avveckling av tillväxtantibiotika. Syftet var att få myndigheterna med sig för en avveckling. Man kan spekulera i att oppositionen ser en privatisering av granskningsfunktionen, som nu innehas av länsstyrelserna. Frågan är vad som händer på sikt vid en avveckling? Hur kommer banker och försäkringsbolag förhålla sig till investeringar i ny – och ombyggnation.

Hela tanken med djurskydd – och miljölagstiftningen är att den ska förebygga problem. Vi utnyttjar dagens kunskap och erfarenhet för att forma regelverk för att undvika miljö- och djurskyddproblem. Krav ställs på att gödseln ska kunna lagras för att spridas vid rätt tillfälle. Bonden ska också kunna ha tillgång till tillräcklig spridningsareal. Användningen av växtskyddsmedel regleras med syfte att minska föroreningar och kemikalier i miljön och i livsmedel. Förprövningen av ny – och ombyggnation av djurstallar har funnits sedan 1970 och innebär att landets länsstyrelser granskar ritningar av djurstallar innan en ny, till- eller ombyggnad görs. Sverige till skillnad från alla europeiska länder utom Schweiz valde att så långt möjligt förebygga miljöbetingade sjukdomar hos lantbrukets djur istället för att i efterhand försöka behandla dessa sjukdomar och skador.

Nu samlas en mängd tunga djurforskare, djurskydds- och konsumentorganisationer för att skapa förståelse för att med en avveckling av förprövningen av djurstallar finns bara förlorare bönder såväl som djur. Flera åtgärder är inplanerade.

En kommentar

  1. Sven-Ove Olsson
    Publicerad 13 april, 2019 at 8:31 | Permalink

    Tack för ännu ett bra inlägg! Man upphör aldrig att förvånas över politikers okunnighet i olika frågor. Eller är det bara ren populism?

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.