Kan Sverige tvingas godkänna slakt utan bedövning?

EU:s generaladvokat anser att det inte ska vara möjligt att införa förbud mot slakt utan bedövning. Skälet är att detta strider mot religionsfriheten inom unionen. Jag vet inte vem eller vilka som driver frågan och som har medfört att generaladvokaten uttalar sig. I nuvarande EU regelverk gäller att djuren ska bedövas innan slakt, men att undantag kan medges av religiösa skäl för att tillgodose en marknad. Det finns en vedertagen uppfattning att många slakterier inom unionen rutinmässigt slaktar utan bedövning för att slippa ha separata slaktlinjer.

Begreppet bedövning vid slakt innebär att djur görs medvetslöst innan halspulsådrorna skärs av. Man skjuter djuret i hjärnan, slår ut hjärnan med elektricitet eller bedövar djuret med gas. I Sverige diskuteras just nu bedövningsmetoder för framför allt grisar och kycklingar. Och det kan konstateras att dagens metoder framför allt gasbedövning av svin inte alls är optimal från djurskyddssynpunkt. Men därifrån till att helt avstå från bedövning är steget mycket långt.

Slakt som innebär att djur inte bedövas innan avlivning är ett oerhört allvarligt brott mot djurskyddet. Avlivning genom att skära halsen av djuret innebär stor stress eftersom djuret måste kraftigt fixeras. När det gäller nötkreatur finns teknik som vänder djuret på rygg. Själva snittet framkallar djup smärta. Det kan ta tid innan djuret avlider- för nötkreatur upp till flera minuter. För några år sedan visades en vidrig film där man fick se hur blodet sprutade ut från snittet och det tog lång tid innan djuret dog. Själv fick jag bevittna judisk slakt i New Jersey i USA på 80-talet. Djuren hängdes medvetna upp i bakbenen innan snittet las!

Man talar ibland om slakt utan bedövning som religiös slakt. Muslimerna , koranen, tar inte avstånd från bedövning. Det finns flera svenska slakterier som slaktar enligt halal, där djuret bedövas, men att djuret välsignas av en godkänd person. Djurskyddet Sverige gav för några år sedan sitt djurskyddsstipendium till ett muslimskt slakteri Qibbla Halal Kött AB, just av det skälet att man kräver bedövning. Vid ett seminarium på KSLA 2012 uttalade rabbinen för judiska församlingen i Stockholm Isak Nachman: ”Så länge ni i Sverige accepterar älgjakt, så måste ni respektera vårt krav på skäktning d v s slakt utan bedövning”. http://gunnela.nu/2012/03/27/bedovning-vid-slakt-aldrig-ett-alternativ-for-rattrogen-jude/

Kravet på bedövning skrevs in i svensk lagstiftning i mitten av 30-talet. Men även i Sverige har vi haft ett ifrågasättande av det svenska förbudet. Det har funnits liberala politiker som velat tillmötesgå religiösa krav och även svenska präster. LRF fick frågan av Djurens Vänner och jag som ansvarig för djurskyddet på LRF, fick höra av ordföranden (hans rådgivare) att jag inte fick förfalla till att vara rabiat. LRF svarade då inte Djurens Vänner. Efter byte av ordförande svarade LRF Djurens Vänner 1996: … ” EUs direktiv ställer krav på bedövning före slakt. Skäktning är endast tillåtet efter dispens. Jordbruksverket gjorde 1991 en noggrann utredning och ansåg att metoden skulle innebära en kraftig försämring av djurskyddet. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tar klart avstånd från metoder som innebär ökat lidande och stress i samband med slakt. LRF stöder till fullo Jordbruksverkets bedömning att metoden inte bör tillåtas i Sverige. Behovet av koscherkött bör kunna tillfredsställas genom import.”

Om EU-domstolen skulle fastställa att medlemsländerna inte får införa ett förbud mot obedövad slakt, är jag övertygad om att svenska slakterier aldrig skulle sluta bedöva innan avlivning. Däremot kan jag oroa mig över att detta skulle legitimera obedövad, idag olaglig, slakt av får som sker i det fördolda.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.