Karl-Erik Olsson är borta

Karl-Erik Olsson blev bara 82 år. Det finns människor som man minns mer än andra i sin yrkeskarriär. Karl-Erik är en av dem. Alltid vänlig, konstruktiv och smart. När jag återvände till LRF från Slakteriförbundet 1993, var han jordbruksminister. Förberedelserna inför EU-inträdet pågick för fullt. Sverige kämpade för att behålla ett antal undantag- Det viktigaste var det svenska förbudet mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte från 1986. Men det gällde också våra salmonellabestämmelser med strikt bekämpning i alla led. För att inte tala om det s k kadaver-förbudet d v s förbud mot att blanda in självdöda djur och sjuka djurdelar i foder. Vi listade också ett tjugotal djursjukdomar som Sverige vill skydda sig från. Jag var LRF:s expert på smittskydd, livsmedelsäkerhet och djuromsorg. LRF kände starkt stöd från jordbruksdepartementet och Karl-Erik. Vi fick alla i Bryssel möta mycket motstånd i vår kamp för våra undantag. Dåvarande medlemsstater var synnerligen trötta på Sveriges eviga tjat om salmonella m m. Det gick ändå bra. Vi fick våra undantag och vartefter antog EU svenska restriktioner kring antibiotika, salmonella och kadaverförbud (tack vare BSE-krisen).

Som EU-parlamentariker ägnade Karl-Erik mycket tid och energi åt antibiotikafrågan. Tillsammans med LRF och Sveriges Konsumentråd ordnades han ett seminarium i Bryssel 1996 kring det svenska antibiotikaförbudet, som ett led i påverkan på opinion och beslutsfattare. Syftet var att övertyga EU om att också införa ett förbud mot antibiotika som fodertillsats. Karl-Erik bjöd in mig till parlamentets Intergroup för djurskydd för att tala om den svenska modellen. När Marit Paulsen kom in i EU-parlamentet 1999 blev Marit och Karl-Erik ett fantastiskt radarpar som kämpade kring antibiotika till djur, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Jag hade glädjen att träffa radarparet i Bryssel 2000 som en del i lobbyarbetet. Den smarta Karl-Erik med kloka och slagfärdiga inlägg vann respekt. Jag minns att han alltid skrev ett pressmeddelande efter att deltagit i debatten på något evenemang. Det gällde att marknadsföra sig och sitt budskap.

på 2000-talet bjöd Karl-Erik Olsson in mig till ett Centermöte i Skåne för att berätta om den svenska modellen. Det var nog därför som jag glädjande nog fick Centerns miljöpris 2002. På senare år har jag träffat Karl-Erik på KSLA och också i Almedalen. Alltid vänlig, skämtsam och glad. Han är saknad.

4 kommentarer

 1. Gunnar André
  Publicerad 26 januari, 2021 at 18:47 | Permalink

  Tack för Dina omtänksamma ord om Karl Erik

 2. Anders Ljunggren
  Publicerad 26 januari, 2021 at 23:27 | Permalink

  Gunnela,
  Tack! Karl Eriks insatser är värda respekt och värda att hållas i våra minnen länge. Du betydde mera än jag tror du förstår för att göra Karl Eriks gärning möjlig. mvh Anders Ljunggren

 3. Margareta Steen
  Publicerad 26 januari, 2021 at 23:44 | Permalink

  Ja jag minns honom som en ”vanlig” man. I all positiv bemärkelse. Han bjöd upp mig till dep för att jag skulle redogöra för min älgforskning som han var mycket intresserad av. Jag kände mig avspänd och bekväm i samtal med honom. Man kunde önska att fler var som Karl-Erik, en vanlig människa.

 4. Sven-Ove Olsson
  Publicerad 27 januari, 2021 at 7:25 | Permalink

  TACK för dina fina minnesord över Karl-Erik Olsson både som person och insatserna för jordbruket i politiken. Jag träffade honom på hans gård när jag vikarierade i Skåne som distriktsveterinär sent på 1960-talet.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.