Att leverera det marknaden vill ha

Det verkar inte som om föreningen Sveriges Mjölkbönder riktigt förstått det. Svenska konsumenter och svensk dagligvaruhandel vill värna det starkaste svenska mervärdet, betande kor. Svensk mjölkinvägning ökade något 2020, men andelen svenska mejeriprodukter av den svenska konsumtionen viker och importen ökar. För svenskt gris- och nötkött är utvecklingen precis tvärt om. Svensk köttkonsumtion minskar, men svensk produktion ökar och tar marknadsandelar. En berättigad fråga är varför det ser ut så.

Mejeriföretagen är urusla på att ladda sina varumärken med svenska mervärden, som beteskravet för kor och låg antibiotikaförbrukning. Kanske det är därför Palle Borgström, LRF, tror att det är riskfritt att ta bort det tydligaste och viktigaste mervärdet, beteskravet, Det värderas som viktigt av 70- 80 % av konsumenterna. Att tala om flexibilitet är bara att försöka blanda bort korten. Undantag för kor i lösdrift kan komma att omfatta huvuddelen av alla konventionella kor. Vi som konsumenter vill lita på att mjölk från Sverige kommer från betande kor. Det kommer inte vara riskfritt att gå tvärs emot konsumenterna och dagligvaruhandeln. Branschen ska dessutom försvara kons roll i ett hållbart jordbruk, där den växtbaserade trenden är jättestark. Det var mitt budskap, som deltog på Mjölkens dag för Vi Konsumenter i onsdags.

På Mjölkens dag, som ordnades för sjätte gången av Magnus Oscarsson, KD, pekade också GD Christina Nordin, Jordbruksverket på den negativa utvecklingen för svensk andel av konsumtionen av mejeriprodukter och behovet av att kommunicera kons viktiga roll och viktiga mervärden. Arla vill hellre köra egna koncept som Arla Ko-mjölken, som går bra, än försvara det svenska beteskravet. Falköpings mejeri däremot stöder den svenska djurskyddslagen. Arla har det högsta mjölkpriset på sex år hävdar Patrick Hansson, VD och Christina Nordin visade också att svenskt mjölkpris ligger högt inom EU. Hon pekade också på att svensk djurvälfärd ger mer betalt för svenskt gris – och nötkött. Man borde kalla dagen ostens dag tyckte Patrick Hansson, med all rätt. Den svenska osten har bara 40 % marknadsandel på den svenska marknaden. Det har jag skrivit om i många år. Här krävs produktutveckling och att ladda varumärket svensk ost.

Stefan Gårdh, Sveriges Mjölkbönder talar fortfarande om lågt mjölkpris och anger den felaktiga uppgiften om att 50 % är importerad mat. Mjölkbonden Henrik Källner presenterade bilden av den moderna mjölkkon, som inte är en Highland Cattle- ko d v s inte behöver eller vill ha bete. Det är samma missuppfattning som att den moderna grisen inte behöver bygga bo innan grisning eller ha sysselsättning som alternativ till bökandet. Aveln har inte förändrat det naturliga beteendet. Även en modern ko vill komma ut på bete.

Seminariet avslutades med att de närvarande riksdagspolitikerna S, M, KD,C och SD fick rösta om det var en bra idé att förändra kravet på att kor ska få beta. S-politikern var väl påläst och sa nej, medan C, KD och M tyckte att det var en bra ide´. SD har inte bestämt sig. Om MP, V och L varit där hade bilden sannolikt varit en annan. Jag vill påminna Kristina Yngwe (C) om att en centerstämma för inte så länge sedan avslog en motion om att avskaffa beteskravet. Konsumenter är också väljare

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.