PRESSMEDDELANDE 1 april 2021 LRF tänker om när det gäller bete till kor!

”Det är inte rimligt att kor som är starkt motiverade för att beta, inte ska få komma ut på bete på sommaren” säger ordförande för LRF. Korna mår bättre och bonden mår bättre. Det är inte heller logiskt att andra nötkreatur som har samma motivation ska behöva stå på stall året runt. Vi får väl kastrera våra tjurkalvar så att de får komma ut på bete. Det skulle verkligen gynna våra naturbetesmarker. Men hur det går det då med de mjölkbesättningar som har brist på areal för bete och de som vill expandera? ”Det är beklagligt att Jordbruksverket på sin tid inte införde krav på tillgång på betesmark i samband med förprövning d v s när man skulle bygga nytt eller bygga om våra mjölkkostallar. Det ville LRF på sin tid”. ”Jag kan känna en viss oro över sårbarheten för våra stora besättningar” säger ordföranden. Det är också olyckligt för landsbygden med färre jordbruk och koncentration. Utbrottet av fågelinfluensa på en av Sveriges största värphönsbesättningar i Mönsterås avskräcker också!

Sedan tycker jag att vi ska lyssna på konsumenterna och djurskyddsorganisationerna. Det kan finnas skäl för att täppa till kryphål i lagstiftningen. Jordbruksverket får ändra sina föreskrifter så att smågrisar inte får avvänjas före 25 – 26 dagars ålder. Det är tveksamt om det verkligen ger högre produktion att tillåta 21 dagars avvänjning. Överhuvudtaget ger en bra svensk djurskyddslagstiftning ett högt förtroende för svenska livsmedel och ger oss bra möjlighet att marknadsföra svenska mervärden i märkningen Från Sverige säger ordförande för LRF.

Det här med flexibla och målstyrda regler, lät så bra enligt LRF. Men nu har man tänkt om. Det håller inte när bonden har en uppfattning om vad som är tillfredställande eller tillräckligt, som det kan stå i föreskrifterna. Det blir inte förutsägbart och gör inte kontrollerna rättssäkra. Dessutom vill man som bonde helst veta vad som gäller. Nu gäller det att politikerna också inser problemen med otydligt regelverk.

Sant? Självklart inte! Palle Borgström, LRF, får ursäkta att jag utnyttjade dagens datum till ett önsketänkande.

2 kommentarer

  1. Sven-Ove Olsson
    Publicerad 4 april, 2021 at 13:17 | Permalink

    Härlig läsning redan från början med det aktuella datumet i bakhuvudet!

  2. Ulla Laiho
    Publicerad 12 april, 2021 at 18:53 | Permalink

    Jag hade inte datumet i bakhuvudet utan blev så otroligt glad och upprymd när jag läste om LRF:s helomvändning. Ända tills jag kom till de sista två raderna – då blev jag så otroligt ledsen.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.