Arla kör med dubbla budskap

Å ena sidan marknadsför Arla på sin hemsida, det nya ko-livet med ännu bättre djuromsorg. Det nya ko-livet innebär extra långt sommarbete, korna går fritt inomhus, har gott om plats inomhus och mjuka bäddar att vila på och skön massage från roterande borstar. Den 24 april visades glada kor vid Arlas kosläpp. Å andra sidan har Arla en kommunikationschef, som vid en intervju, hävdar att vissa koraser inte vill gå ut på bete, att kor mår dåligt på bete och att kor mår bättre av flexibel beteslagstiftning där bonden får bestämma. Hen har med andra ord antagit betesmotståndarnas argument rakt av utan att kolla fakta. I dagsläget borde Arla ägna mer energi åt att motivera att vi kan äta mejeriprodukter med gott samvete, snarare än att bidra till att ta bort sitt starkaste mervärde.

Det finns inget faktastöd för att olika koraser har olika beteenden och motivation för att beta. Kan betraktas som fake news? Här gäller samma fakta som att suggor är starkt motiverade att bygga bo innan grisning d v s aveln har inte ändrat beteendet. Det finns inget hinder i djurskyddslagstiftningen att låta kor vara inomhus vid stark hetta och i stället beta kväll och nattetid. Man kan också ordna skugga på bete. Det finns starkt forskningsstöd för att kor mår bra på bete, som också redovisades i vår replik till LRF:s inlägg på Svenska Dagbladet den 4 mars.
Kommunikationschefen verkar inte ha insett att Arla kommunicerar att längre betestid genom Arla Ko innebär bättre djuromsorg. Och varför skulle Arla sända kosläpp den 24 april, om det var så att korna skulle må dåligt på bete? Hen verkar inte heller nåtts av VD:s Patrik Hanssons uppfattning att Arla inte driver frågan kring beteskravet med hänvisning till att det finns delade uppfattningar inom Arla.

I december förra året bad Vi Konsumenter och djurskyddsorganisationerna om ett möte med Arla. I januari 2021 fick vi ett svar från dåvarande VD Patrik Hansson. Han skriver: ”När det gäller lagstiftningen kring t ex beteslagen så är det LRF som för talan gemensamt för alla mejerier och vi går inte in i denna debatt. Djurvälfärd är mycket viktig för Arla och en fråga som engagerar oss året om. Då förutsättningarna på moderna gårdar nu är helt skilda från hur de var på gårdarna när våra nuvarande regler för djurvälfärd infördes på 80-talet är det därför rimligt att se över regelverket. Våra ägare mjölkbönderna har delade uppfattningar i frågan och vi har inte för avsikt att driva den, utan hänvisar till LRF.” Patrik Hansson har kanske ändrat uppfattning. På Mjölkens dag den 17 mars deklarerade Patrik Hansson att han hellre såg att mejeriföretagen fick köra egna koncept, än att betet var ett lagkrav. Och nu har ju Arla fått en ny VD.

Vi Konsumenter (VK) har sedan hösten 2020 samarbetat med djurskyddsorganisationerna, Världsnaturfonden, WWF, och Naturskyddsföreningen kring att Sverige ska behålla kravet på att kor som hålls för mjölkproduktion ska hållas på bete sommartid. Ett nätverk av några mjölkproducenter, som kallar sig Vi Producenter, som vill avskaffa beteskravet, kontaktade mig och ville ha ett möte. VK och några av djurskyddsorganisationerna tackade ja. Dialog är aldrig fel. En timme innan planerat möte, ställdes det in av Vi Producenter. Man hade letat upp VK:s verksamhetsberättelse. Vi Producenter ansåg att World Animal Protection, Sverige, Djurskyddet Sverige, Svenska djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Compassion in World Farming, Sverige, Naturskyddsföreningen och WWF att ”deltagarna i den gruppen är ju direkt mot animalieproduktion och därmed egentligen ointresserade av vad god djurvälfärd är.” En ganska anmärkningsvärd kommentar, som verkligen tyder på katastrofalt dålig omvärldsanalys. Mjölkbönderna, åtminstone vissa, borde inse att vill man få gehör för sina argument, måste man skaffa sig vänner. Och det räcker inte med LRF.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.