Klimatångest

Ingen har väl missat att IPCC-s rapport så tydligt pekat ut mänsklighetens beteende som orsaken till ökande utsläpp av växthusgaser. Att det trots detta finns klimatförnekare som talar om naturliga väderleksförändringar, ”Det har varit varmt väder tidigare i Europa i historien” är skrämmande och patetiskt. Då uppmäts ändå nu rekordhöga temperaturer, 48 grader i södra Italien. I Kanada och nordvästra USA uppmätte liknande nivåer tidigare i sommar. Stora bränder härjar i Sibirien, USA och Sydeuropa. I USA, som är en världens stora utsläppare av växthusgaser är klimatfrågan en icke – fråga. Hur kan Biden förmå Texas som den stora oljestaten att inse att vi måste minska användningen av fossila bränslen.

Även Sverige hade en kraftig värmebölja i juli, som inte har gynnat spannmålsskörden. Torka är ett problem i flera delar av landet. Den här IPCC-rapporten fokuserar problemen och utmaningarna och en senare rapport ska peka på åtgärder, som jag fattat det. Elin Röös i DN föreslår minskad djurhållning och mindre tillverkning av nya kläder. Men hon pekar också på problematiken med biologisk mångfald. Man undrar ju vilken djurhållning vi ska minska. Är det enkelmagarna, gris och kyckling som förbrukar mest sojamjöl och som knappast påtagligt bidrar till biologisk mångfald eller är det gräsätarna, kor och får, som utsöndrar metan, men som bidrar till vall med kolinlagring och biologisk mångfald genom bete. Ett problem är att metan omräknas till koldioxidekvivalenter, medan vi vet att metanet uppför sig annorlunda än koldioxid. Det straffar idisslarna.

Sedan är det så beklämmande att det enda Moderaterna kan komma med som åtgärd är elektrifiering och att behålla kärnkraften. Det är inte fiffiga tekniska lösningar som ska göra att vi kan fortsätta leva som nu. Det räcker inte! Även Johan Rockström anser att grön tillväxt inte är möjlig. Vi måste ändra vårt beteende och konsumera mindre och bättre. Som Gunnar Rundgren skriver i SvD ”I stället för att slå i folk blå dunster om grön tillväxt behöver vi inleda en grundläggande omvandling till ett rättvist samhälle med ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck. Omställningen kommer vare sig vi vill eller inte, men om vi agerar nu kan vi lättare påverka hur ett framtida hållbart samhälle kan se ut. Det kommer inte ge oss lika många prylar men kan ändå erbjuda ett tryggt och ett mer meningsfullt liv.”

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.