Genteknik innebär både möjligheter och risker

Förenklingar innebär alltid risker. Jag ifrågasätter de som hävdar att tillämpning av genteknik är nödvändig och alltid god. All teknik kan användas fel och innebära risker av olika slag. Den tidiga tillämpningen av genteknik, GMO, dominerades av stora kemi – och utsädesföretag, som utvecklade herbicidresistenta grödor. De innebar ingen konsumentnytta och visade sig ge resistenta ogräs. Makten över maten, patent och böndernas rätt till utsäde blev allvarliga berättigade frågeställningar.

Torbjörn Fagerström tillsammans med Jens Sundström är på gång igen kring gentekniken med debattinlägg i juli i DN och tidningen ATL. Argumentation hävdar att motståndare till genteknik är ovetenskapliga och populistiska. Och det är inte första gången. Jag går gärna i klinch mot mina meningsmotståndare, men jag har svårt för Fagerströms ordval och polemik. Jag anser inte att det gynnar debatten eller utvecklingen mot ett hållbart jordbruk.

DN:s rubrik blev ”Sverige måste driva på i EU för genmodifierade grödor”. I sin fight för gentekniken skys inga medel. Fagerströms hänger ut alla – journalister, politiker, snedseglande aktivistgrupper som Jordens Vänner och Greepeace. Även Naturskyddsföreningen och Sida får en släng av sleven. Foderindustrin anses vara oseriös och okunnig, när man kräver GMO-fri soja. Det finns ingen respekt för att foderindustrins uppgift är att leverera det som kunderna kräver. I det här fallet är det mejerier, slakterier och packerier som ställer kravet. Jag läste nyligen att Arla har utökat kravet på GMO-fritt foder till samtliga mjölkleverantörer i alla länder. Det har bidragit till den ökade efterfrågan av GMO-fri soja i Europa.

Men Fagerström och Sundström nöjer sig inte med att betrakta ifrågasättare av gentekniken som ovetenskapliga. Man sågar även den ekologiska produktionen med anledning av EU:s planer inom ramen för Farm to Fork. ”Problemet är att de stipulerade metoderna inte är evidensbaserade, utan valda på ideologiska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att ”naturbaserade metoder” skulle vara bättre än vetenskapsbaserade eller att användningen av handelsgödsel eller växtskyddsmedel generellt skulle vara ett problem ur hållbarhetssynpunkt”. Är det verkligen så enkelt. Ekologisk produktion får faktiskt bra betyg i WWF:s kött – och vego-guider och i djurskyddets ”Djurschysst”.

I våras kom EU-kommissionens rapport ”Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16”. I rapporten framgår att man ställt frågor till medlemsstaterna kring den nya gentekniken. Det visar sig att Jordbruksverket har svarat för svensk räkning. Jag har inte läst yttrandet, men det verkar som om Jordbruksverket inte på något sätt skickat sitt svar på remiss, tillfrågat forskare eller bett om att få synpunkter från miljö – eller konsumentorganisationer. Jordbruksverkets svar har uppmärksammats av Klara Fischer, docent i landsbygdsutveckling. Hon säger i en debattartikel ”Jordbruksverket ger en skev bild av genteknik. När jordbruksverket överdriver fördelar och underdriver risker med nya gentekniker så skapar det samma misstro som myndigheterna gjorde under den tidiga GMO-eran. Nya teknikers inverkan på samhälle och ekosystem beror på samspelet mellan teknik, samhälle och miljö. Det är djupt olyckligt att Jordbruksverket inte har konsulterat några forskare inom ekologi eller samhällsvetenskap i svar som handlar om just ekologiska och samhälleliga effekter. Det svar som Jordbruksverket har gett kommissionen inom dessa fält är därför helt enkelt inte evidensbaserade”. Tuff och också berättigad kritik. Klara Fischer tar också upp exempel på samhällelig effekt som jordbruksverket väljer att inte ta upp är frågan om vem som får tillgång till patenterade tekniker och produkter. Det är djupt olyckligt eftersom frågor kring patent och maktkoncentration är avgörande för hur nya tekniker faktiskt kommer att kunna användas och av vem. Jag bedömer att Jordbruksverket har missbrukat sin myndighetsroll – än en gång.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.