Utan spaning ingen aning!

Att göra en omvärldsanalys är viktigt – timing. Det var ett av mina budskap till blivande agronomer i veckan i deras kurs i kommunikation. Sök allianser- jobba gärna i nätverk! Välj en bra chef! Träna på att skriva! Ta gärna till dig en mentor! Byt jobb! Ta för dig i media om du har god kunskap! Inse att media mest är intresserade av konflikter än av sakliga budskap. Det var en del av budskapen. Jag hade glädjen att få sitta i panel för att diskutera med agronomie studerande på Ultuna den 30 augusti. Med i panelen satt Kristina Yngwe, centerpartistisk riksdagsledamot, Maria Lundesjö, Axfoundation, Jesper Broberg, Lantmännen, Jonatan Fogel, länsstyrelsen och jag 79-åringen, som vägrar gå i pension.

Vi i panelen hade fått en del konkreta uppdrag inför paneldebatten. Vi skulle bl a ge exempel på situationer där kommunikationen inte lyckats och där det lyckats. Kristina Yngwe berättade om när hon skrev ett personligt debattinlägg med fakta och eget tyckande. Riksmedia var helt ointresserade. Man vill ha ett konfliktinriktat budskap. Jesper talade om att bristen på kommunikation kan skapa oro. Exemplet var frågan kring Lantmännens fabrik i Ryssland. Bland medlemmarna skapades oro.

Under stora delar av min karriär har jag haft nära kontakt och samarbete med kommunikationsansvariga. Scans djuromsorgsprogram drevs av kommunikationsavdelningen och mig som expert och projektledare. På LRF var informationsavdelningen daglig samtalspartner och jag som expert skickades ofta till massmedia. Det kunde gälla Belgisk Blå, djurtransporter, djurskydd i slakt, galna ko-sjukan, mul – och klövsjuka och antibiotika m m.

Personligen hade jag flera exempel på samtal som helt misslyckats. Det kunde röra sig om ett möte med marknadschefen senare VD för Slakteriförbundet. Scans Djuromsorgsprogram, där jag var ansvarig, som antogs 1985 började ifrågasättas. EU-inträdet närmade sig. Samtalet inleddes med att dåvarande marknadschefen sa: Du börjar väl inte gråta nu! Jag lämnade Slakteriförbundet 1993. Jag sa till studenterna att jag hoppades att de kvinnliga agronomerna skulle slippa möta ett sådant tilltal.

Ett anat exempel; Swedish Meats efterträdare till Scan, fick en dansk VD. Med syfte att effektivisera svensk grisproduktion föreslog VD att man skulle importera 500 danska galtar. Svenska Djurhälsovårdens chef hade tillstyrkt. Vi var många som ifrågasatte detta av smittskyddsskäl och att detta skulle äventyra svenskt avelsarbete. Men VD för Swedish Meats övertalade ordförande och vice ordförande för LRF. Jag blev uppkallad till ordförande och fick beskedet att nu fick jag munkavle och fick inte uttala mig i frågan. Jag bearbetade myndigheter och NGO:s i det fördolda och bestämde mig för att ta ett halvår tjänstledigt. Innan jag gick på ledighet i mars 2002, hade Jordbruksverket tydligt avrått från import av galtar och ordförande gav mig ett erkännande och medgav att hon hade haft fel.

Året är 2003. LRF har fått en ny VD efter Leif Zetterberg. personen är veterinär, som jag arbetat med tidigare. Jag har då ansvaret för att kommunicera svenska mervärden, men jag har inga pengar och inga styrmedel. Jag lyckas ändå med hjälp av två kollegor, proffs på kommunikation, ta fram en ambitiös kommunikationsplan. När vi presenterar den för nya VD, blir vi sågade – ointressant tycker VD och LRF satsar i stället på projektet Min Mat, med fokus mat och inte på mervärden i produktionen. Vad händer? Jag lämnar LRF för Svenskt Sigill. VD avgår vid byte av ordförande.

Lyckat exempel är samtal med min chef på LRF 1981 kring antibiotika i foder efter bred debatt i DN. Han förstod frågan och detta utmynnade i LRF:s antibiotikapolicy 1981, begäran om förbud mot antibiotika i foder i tillväxtbefrämjande syfte 1984. Det är början på en svensk framgångssaga. Ett annat positivt exempel är Scans djuromsorgsprogram, som var effekten av ett seminarium kring djurskyddsproblem i svensk djurhållning. Jag gick till kollegorna på Slakteriförbundet och ansåg att vi måste göra något för att stärka förtroendet för uppfödning, djurtransporter och hantering av djur i samband med slakt. Program antogs 1985 och blev framgångsrikt under flera år. De positiva exemplen visar på betydelsen av mottagare av budskapet och att ha rätt allianser.

En kommentar

  1. Jesper
    Publicerad 2 september, 2022 at 12:30 | Permalink

    Tack för bra diskussion och många bra exempel!

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.