Utvärdering av valet – skönt att man bor i Stockholm

I Stockholmsregionen och kommunen har man lyckat att hålla Sverigedemokraterna utanför och moderater, kristdemokrater och liberalerna (tyvärr, jag gillar Jan Jönsson) får heller inte plats. Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern ska styra. Lycka till säger jag!

Det är intressant med den stora skillnaden mellan valresultatet nationellt och regionalt. Nationellt är utfallet precis så bedrövligt som valdebatten (se tidigare bloggar). Och det är många intresseorganisationer som är djupt oroliga för att inte tala om liberala inlägg. När Ulf Kristersson ska presentera sin regering står Jimmie Åkesson där och lägger ut planerna för invandring, immigration och rättsfrågor, där främlingsfientligheten lyser igenom. Det är så skrämmande. Jag kan tyvärr inte låta bli att påminna om Hitlers och nazisternas maktövertagande på 30-talet. Det skedde i en tid i Tyskland med stora problem med rekordinflation och fattigdom. Man led av sviterna från förlusten i första världskriget.

Ebba Busch förenklar klimatfrågorna, till att man ska klara klimatmålen och Parisavtalet med elenergi och kärnkraft. Arbetet ska ledas av departementet för energifrågor! Det är dock glädjande att man satsar på energieffektivisering och vill ge stöd till privatpersoner. Kanske kan jag köpa min luftvärmepump. Inte ett ord vågar man säga om det man enades om i Miljöberedningen d v s att mäta och sätta mål för våra konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Här finns en stor del av vår svenska klimatpåverkan – vår konsumtion av kläder, mat, resande, prylar m m. Nu vill man bara titta utveckla och redovisa dataunderlag för exportens klimatnytta, med utgångspunkt i de förslag som Miljömålsberedningen har redovisat. Var finns kretsloppstänkandet – cirkulär ekonomi? Miljöfrågor som nationella miljömål, biologisk mångfald, planeten gränser? Och var finns jordbruket och skogen? Hur kommer dessa frågor hanteras när Sverige tar över ordförandeskapet för EU 2023? Rent allmänt är vi många som tror och hoppas att EU ska tvinga Sverige att gå åt rätt håll.

Under rubriken Tillväxt och hushållsekonomi hittar man en kryptisk Djurvälfärdsutredning ”En översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden”. Det är verkligen anmärkningsvärt att man/någon har drivit att djurvälfärd ska ingå i avtalet. Formuleringen är så svårtolkad så man vet inte om det innebär harmonisering av svensk djurskyddslagstiftning eller man ska fokusera på ”bibehållna högt ställda” och hoppas att det innebär att man vill behålla det svenska kravet på att svenska kor har rätt till bete liksom förprövningen av djurstallar från djurskyddssynpunkt. Vad händer med djurskyddskonferensen under ordförandeskapet i EU? Hoppingivande är nu att EU skärper djurskyddet inom ramen för Farm to Fork.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.