Antibiotikaresistens – en smygande pandemi

Vi måste alla påminna oss om frågan som aldrig får dö. Antibiotikaresistensen (AMR) måste bekämpas på alla sätt och på alla nivåer. Det var med stor glädje jag lyssnade på nya socialministern Jacob Forssmed i frågan på Antibiotikaforum i torsdags. Han var väl påläst (bra spökskrivare) och pratade med stort engagemang. I antibiotikaresistensfrågan finns inga politiska motsättningar och Sverige har en lång historia av planer och strategier för att bekämpa resistens. Finns bara en väg framåt – friska människor och djur behöver inte antibiotika. Förebyggande åtgärder som hälsovård, vårdhygien, smittskydd och att bygga upp god immunitet är viktigt, liksom ”prudent use”. Och nu kom en viktig remiss från Näringsdepartementet: Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan SOU 2022:43. Till min stora glädje och stolthet står Vi Konsumenter på remisslistan. Vi Konsumenter har prioriterat frågan sedan jag kom med i styrelsen 2007.

Men vi måste ha data över förbrukning och resistensutveckling. 1994 skrev jag en framställan från LRF till Jordbruksdepartementet, med krav på att Sverige ska kunna redovisa antibiotikaförbrukning djursslagsvis och på gårdsnivå. Frågan ägs av Jordbruksverket och det har varit en oändlig och som jag har förstått, en ännu inte avslutad kamp om att skapa förutsättningar för att få veterinärerna inrapportera diagnoser och förskriven antibiotika. Det blev en strid mellan de privata veterinärerna och Jordbruksverkets distriktsveterinärer. Sverige har varit föregångare när det gäller rapportering av förbrukning av antibiotika till djur, som har byggt på apotekens försäljning. Det innebar att exempelvis att omregleringen av apoteksmarknaden övergångsvis skapade problem. Det är nu E-Hälsomyndighetens ansvar. Men nu gäller EU:s nya veterinärläkemedelsförordning där EU, precis som LRF 1994, kräver redovisning av antibiotikaförbrukning djurslagvis och på gårdsnivå från 1 januari 2023. När Oskar Nilsson, SVA:s projektråd i oktober tog upp frågan, kom en veterinär kommentar om önskan om remiss?? Och min ständiga fråga kring läget kring MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus) i svensk grishållning, får kanske sin lösning med EU:s krav på baslinjestudie nästa år.

Åter rapporteras glädjande att Sverige har EU:s lägsta antibiotikaförbrukning till djur. På SVA:s projektråd i oktober genomfördes en workshop där utgångspunkten var att svensk djurhållningen inte hade tillgång till antibiotika. Till min glädje rapporterade hälsoveterinärerna att man skulle kunna hantera mastiterna hos mjölkkor. Man får tillämpa gamla metoder med urmjölkning och utläkning. Man kanske får minska intensiteten och flytta produktionen norrut för att minska smittrycket. Problemet är kalvarna med sina lunginflammationer och diarréer. Risken är att avlivningen ökar. När det gäller grisar, kanske man tvingas återinföra möjligheten att använda zinkoxid för att förebygga avvänjningsdiarréer. Annars verkar övergången till zinkfri grishållning fungerat ganska bra.

Det var tio-års jubileum för Antibiotika-forum och jag har nog varit med alla tio åren. Det är 26 myndigheter, som står bakom samverkan. På torget fanns Axfoundation som deklarerade sina antibiotikakriterier vid upphandling, som jag deltog i 2013 och 2020. Det rapporterades om dödlighet i Europa och world wide. Länge talade man om 30 000 döda av AMR i EU. Nu har siffran stigit till närmare 500 000. På frågan om behovet av att ställa krav på tillverkning av antibiotika om utsläpp av till miljön, tvingas Läkemedelsverkets Fredrik Hulthén svara att Sverige inte lyckades få med detta i förordningen. Jag har tidigare refererat de skräckartade reportagen om utsläpp från läkemedelstillverkningen i Indien. I KSLA:s nyligen publicerade skrift KSLAT 5-2022 kring AMR” Miraklet som skapade ett monster”, har Lena Englund föredömligt beskrivit alla samhällets utsläpp, som kan bidra till stora risker för AMR. Hon redovisar också att Indien och Kina planerar ökad läkemedelstillverkning. Om det nu saknas lagstiftning, vilket är upprörande och motsägelsefullt, kan inte marknaden ställa krav?

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.