Mink i bur håller inte från djurskyddssynpunkt

Att ha minkar i bur är i dag helt fel. Det känns bra att man kan ändra sig genom ökad insikt och kunskap. Förra helgen besökte jag med Djurskyddet Sveriges styrelse och kansli en av Blekinges stora minkfarmer. Det var som att flyttas tillbaka i tiden 50 år. Jag började min yrkeskarriär som försöksassistent på pälsdjursavdelningen på Lantbrukshögskolan i början av 70-talet. Då låg den svenska minkproduktionen i topp och producerade 2 miljoner minkskinn. Det fanns 2000 farmer i Sverige. Jag jobbade med utfodringsförsök och har t o m klassat minkskinn på Nordiska Skinnauktioner på Norra Stationsgatan i Stockholm. Utfodringsförsöken innebar att jag har hanterat och vägt hundratals minkar, åkt på pälsdjurskonferenser i Norden och besökt minkgårdar i Österbotten.

Det fanns på den tiden ingen diskussion kring det rätta i att hålla minkar i bur och för den delen fanns inte heller mycket kritik över höns i bur. Det bara var så. Nu finns krav på större utrymme och minkarna har fått burar i två våningar och krav på leksaker. Men miljön är extremt påver. Vi fann också exempel på stereotypier d v s störningar i beteende. Utfodringen bygger idag mycket på avfall från fjäderfäslakterierna som alternativ till fiskrens. Man har gynnats av den ökande kycklingproduktionen. Bland det sista jag gjorde på pälsdjursavdelningen 1974 var en rapport kring fjäderfäslaktavfall som minkfoder. I dag finns bara ett tjugotal svenska minkfarmer kvar. Alla skinn går till Helsingfors och marknaden finns i Kina och Ryssland. Uppfödarna vill sannolikt hellre få ett tydligt politiskt beslut om utfasning med ersättning än att marknaden sätter stopp för fortsatt produktion. Nu kör man vidare ett år i taget och gör det man tycker man är bra på. Man måste uppskatta att en minkuppfödare tar emot en djurskyddsorganisation, fastän man vet att denna vill avskaffa minkhållningen i Sverige.

I EU har drivits en framgångsrik kampanj med att förbjuda burhållning av livsmedelsproducerande djur ”End the cage age”. Det handlar om att förbjuda burhöns, kaniner och suggor i bur och kalvar i ensamboxar m m. Kampanjen samlade med god marginal över en miljon röster, varför EU-kommissionen har tvingats svara upp och komma med förslag. Av flera skäl kom pälsdjuren inte med i denna kampanj, men en motsvarighet är ”Furfree Europé”, som också samlat drygt en miljon EU-röster. Många EU-länder inklusive Norge har förbjudit minkfarmning och frågan är vad kampanjen kommer att ge för effekt. I Sverige är det Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna som vill ha ett förbud.

2 kommentarer

  1. Göran Andersson
    Publicerad 22 september, 2023 at 18:03 | Permalink

    Det är väl inte så lyckat det som sker nu flytt av minkuppfödning från Sverige till Kina, minkarna ör definitivt inga vinnare på nedlägning av svensk uppfödning

  2. Publicerad 23 september, 2023 at 10:12 | Permalink

    Håller inte med dig. Det är ett standardargument när vi talar om nationella krav på såväl djurskydd som miljö. Att detta skulle innebära att produktionen flyttar. Vi har ett medborgaransvar att sätta regler för hur vi vill att djuren ska skyddas eller miljön. Därför har vi lagstiftning kring djurskydd och miljö som antagits av riksdagen. Det intressanta är att landsbygdsdepartementet fattat beslut om att stödja de minkuppfödare som vill avveckla. Och många andra medlemsstater har avvecklat sin pälsdjursproduktion

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.