Ge alla svenska nötkreatur deras naturliga rätt att beta www.jagvillbeta.nu

Nu finns chansen för alla djurskyddsengagerade svenska medborgare att visa att kor, tjurar och kalvar ska ha rätt att beta. Att man definitivt vill behålla det svenska kravet att svenska kor ska ha laglig rätt att beta sommartid., men också att de flesta tjurar, som vistas i hela sitt liv inomhus i karga miljöer, kan få bli stutar och beta de oerhört viktiga naturbetesmarkerna. Skriv på kampanjsidan www.jagvillbeta.nu.

Vi, Djurskyddet Sverige, World Animal Protection, Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och min förening Vi Konsumenter www.vikonsumenter.org är avsändare. Förra gången vi tillsammans drev en gemensam djurskyddskampanj, var 2017, när vi skulle övertyga Jordbruksverket om att det var fel att tillåta avvänjning av smågrisar vid 21 dagars ålder. Då samlade Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt över 60 000 namnunderskrifter, på papper, som överlämnades till GD för Jordbruksverket i oktober. När vi träffade landsbygdsminister i januari 2018 hade siffran ökat till 127 702 stycken svenska medborgare som ville förbättra grisars välfärd. Detta om något visar svenskarnas engagemang för djurens väl och ve. Nu hoppas vi får bekräftat det som många konsumentstudier visat – en majoritet bryr sig och vill att korna ska få komma ut. Budskapet kommer att överlämnas till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Regeringens pågående utredning n ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, LI 2023:01”, har haft sitt första expertmöte den 19 september. I utredningsdirektivet nämns beteskravet som ett exempel på svensk särregel, som kan påverka konskurrenskraften. Därför är det så viktigt att den nuvarande regeringen får besked om vad svenska medborgare vill.

Svenska kors rätt att beta sommartid är ett starkt mervärde för svensk mat. Inte bara för mjölkprodukter utan också rent allmänt för svenskt lantbruk. Det hävdar bestämt hållbarhetschefen för Axfood Åsa Domeij. Det var Åsa som övertygade Svensk Dagligvaruhandel att det är viktigt och rätt att bevara det svenska lagkravet med mjölkkors rätt till bete sommartid. För det fick Åsa Domeij Djurskyddet Sveriges hedersomnanämnande förra året.

Men det måste, som Martin Ragnar och jag framförde i en debattartikel till lantbrukstidningen ATL i somras, marknadsföras. Så här skrev vi ” Det är farligt att leva – både för människor och för kor. Men vad mer är – det är naturligt. Det kommer aldrig någon forskningsstudie i världen att kunna ändra på. I våras initierade LRF och Svensk Mjölk genom Växa en studie om att hålla mjölkkor i lösdriftsstall året om. Syftet med studien är att undersöka om och hur mjölkkors djurvälfärd förändras efter vistelse i lösdriftsstall under alla årstider. I förlängningen finns det så klart ett hägrande mål om kostnadsbesparingar inom mjölk- och animalieproduktionen om korna kan ta samma steg från den farliga naturen och in på betonggolvet och i lysrörsljuset som grisarna och kycklingarna/hönsen anträtt före dem. Det är bra att Sveriges mjölkbönder vill se en stark mjölknäring i Sverige också framöver, precis som vi vill. Det finns många stenar att vända på för att lyckas med det, till exempel att faktiskt börja kommunicera mervärdena av kornas utomhusvistelse till konsument inte bara kring värdet av öppna landskap utan konkret i relation till de sålda produkterna. Där har mejeriföretagen inte ens börjat kommunicera.”

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.