Arlas ansvar som marknadsledare

Jag förväntar mig att Arla som marknadsledare inom mejerimarknaden tar sitt ansvar för att driva frågor som är viktiga för oss konsumenter. Att hamna i topp bland svenska varumärken förpliktigar. Klimatfrågan är jätteviktig, men det finns ett otal konsumentstudier som visar att djurvälfärd värderas mycket högt – högre än klimat och miljö. Är det den danska dominansen i Arla, som gjort att man prioriterar klimatfrågan. I en Kantar – studie 2023 hamnar djurvälfärd på andra plats efter vår egen hälsa. Och det gäller inte bara svenska konsumenter utan också i de flesta EU-länder. I svenska konsumentstudier rankas kors rätt till bete högt. Visst, det finns Arlagården, men Arla har valt i sin hållbarhetsersättning av 80 poäng endast ge två poäng för bete och även biologisk mångfald har svårt att konkurrera med klimatåtgärder – intensifiering. Jag har skrivit om detta förut. Arla, ta chansen att gå konsumenterna och korna till mötes och höj ersättningen ordentligt för betande kor! Man skulle vinna förtroende hos djurskydds – miljö och konsumentorganisationer. Vi var tretton organisationer, som skrev under debattartikeln i Svenska Dagbladet den 4 maj kring att bevara svenska kors rätt till bete. Arla kan vinna poäng även hos dagligvaruhandeln, som rankar beteskravet som svenska livsmedels starkaste mervärde. Och ett annat viktigt budskap till Arla, producera och marknadsför svensk ost med svenska mervärden! Osten är knäckfrågan.

När Arlas hållbarhetsansvariga på Vi Konsumenters seminarium i Almedalen får frågan om svenska kors rätt till bete blir svaret att man väntar på vad utredaren (Konkurrenskraft och starkt djurskydd 2023:1) kommer att säga. Och då har ett av Sveriges proffs på djurskyddsfrågor Roger Pettersson, World Animal Protection alldeles innan redovisat det forskningsbaserade betets värde för kon. Ökad rörlighet – kor på bete kan gå flera kilometer. Det ger starkare ben och leder och ökad kondition. Detta minskar risken för spentramp och juverinflammation. Bete förbättrar klövhälsan. Kon kan vila naturligt och utöva sociala beteenden. För att inte tala om stimulans kring lukter, ljud, ljus och annan stimulans. Det finns skäl för att EFSA (EU:s livsmedelsmyndighet) tydligt säger att kor ska få tillgång till bete på grund av fördelarna för djurvälfärden. Och Jordbruksverket anser att bete är en alldeles för viktig djurvälfärd – och djurhälsofråga för att tas bort eller ersättas. Kan vi verkligen förvänta oss att utredaren är bättre på detta än alla forskningresultat och tunga myndigheter.

Jag har själv jobbat i ett företag, Scan, som då hade 80 procent av den svenska slakten. Som marknadsledande tog vi ett ansvar för att möta den berättigade kritiken hur man hanterade djuren i uppfödningen, under transport och i slakt. Vi startade programmet Omsorg i Djurskötseln. Och det var inte så att alla bönder var med på tåget. Det var tufft, men gav resultat. Vi fick stöd av opinionsbildare som Astrid Lindgren och Marit Paulsen, djurskyddsorganisationer och veterinärer. LRF:s kampanj ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk” hade samma angreppsätt. Man skapade en allians mellan bönder och konsumenter. Nu är läget annorlunda. LRF har t o m hamnat som Jordens vänners kandidat till årets greenwash-pris på grund av LRF:s agerande i betesfrågan. Var rädd om det höga förtroende för bönderna. Vad hjälper det om man minskar antalet regler och minskar kostnader om man tappar förtroendet på marknaden. Vill man gynna ökad import, ska man ta bort unika svenska mervärden. Om det har jag också skrivit tidigare.

En kommentar

  1. Bengt
    Publicerad 29 juni, 2024 at 21:35 | Permalink

    LRF agerar helt fel. Betesgång är, precis som du skriver, viktigt moiv att handla svenskt. Något jag också påpekat i flera decennier… mvh Bengt

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.